https://www.facebook.com/badges/profile.php

יום רביעי, 4 במאי 2016

לזכור ולא לשכוח!!!

ערב יום השואה 2016, ערב שגורם לי להרהורי לב ומחשבה רבים כל כך.
כבכל שנה [ובמשך כל השנה] אני נזכרת וכואבת את זכרם של הסבתות וסבים היקרים לי כל כך - עליהם השלום! שעברו זוועות עולם, עברו טראומות שלא ייאמנו, סיטואציות לא אנושיות בכלל,  החיים התאכזרו אליהם כל כך.
ועדיין הם בחרו להגיע למדינת ישראל, לבנות להם בית ולכבד את האדמה עליה הם הלכו ולא שכחו בדרך לכבד את הבריות עימם היו חיים למרות הכל!
הם אלו שלימדו אותנו שלא הכל מובן מאליו, שצריך להעריך כל דבר קטן או גדול - לאהוב את החיים!!!
געגועי אליכם מתגבשים ומתעצמים בכל יום עוד ועוד בכל צעד שאני פוסעת ובכל החלטה שאני לוקחת - בזכותכם:


סבתא חיה ז"ל
סבא יהושוע ז"ל 
סבתא מינה ז"ל
סבא יהודה ז"ל
סבא אברהם ז"ל

תודה לכם על מתנת החיים שהענקתם לנו ועל הערכים שאנו דואגים להעביר מדור לדור בגאווה ובנחישות.

היום אני מרכינה בעצב גדול את ראשי לזכרם ולזכר כל הנספים - יהי זכרם ברוך לעולם ועד!!!שולי

תגובה 1: